El portal de los estudios de comunicación desde 2001

Edición en español

Edició en català Edição en português

Novedades editoriales

Comunicació, llenguatge i salut / Comunicación, lenguaje y salud

Autor: ESTOPÀ, Rosa (Eds)

Editorial: Publicacions de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Categoría: Sociedad de la información

Enlace: https://www.documentauniversitaria.com/producte/comunicaci-llenguatge-i-salut-comunicacin-lenguaje-y-salud/

 

 

El diagnòstic o la sospita d’una malaltia genera un impacte emocional important en els persones i en els seus familiars. En moltes ocasions els pacients s’enfronten a barreres comunicatives en les interaccions amb els professionals de la salut que els atenen. Les raons són de diversa naturalesa: cognitives, lingüístiques, psicològiques, culturals. Intentar analitzar els problemes i cercar solucions és un pas endavant cap a la millora de la qualitat de vida de tot ciutadà.

COMUNICACIÓ, LLENGUAJE I SALUT: Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient presenta les conferències i ponències de la Jornada HEALTHCOM-19, celebrada en el marc del projecte JUNTS (RecerCaixa 2015. Avancem amb la ciència. ACUP i Obra Social “La Caixa”) i organitzada pel grup IULATERM. El coneixement especialitzat es vehicula en els actes comunicatius, orals com ara una visita mèdica o escrita com ara un informe mèdic, a través del llenguatge i sobretot a través de la terminologia. La mirada de lingüistes, terminòlegs, traductors, mediadors, especialistes en comunicació és la que predomina en els treballs d’aquesta edició del HEALTHCOM.
También te puede interesar...

  Globalization and Media in the Digital Platform Age
YONG JIN, Dal

Offering an in-depth look at globalization processes, histories, texts, and state policies as they relate to the global media, this book maps out the increasing role of digital platforms as they have [...]

  Discrimination and Privacy in the Information Society
Custers, B., Calders, T., Schermer, B., Zarsky, T. (Eds.)

Vast amounts of data are nowadays collected, stored and processed, in an effort to assist in making a variety of administrative and governmental decisions. These innovative steps considerably [...]

  The Networked Citizen
NAVARRIA, Giovanni

This book investigates the changing meanings of power and politics in the Internet age and questions whether the political category of the citizen still has a meaningful role to play in the [...]