El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Tesis doctorals

Teseo

Espanya

Catàleg de tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles des del 1976. Creat pel Ministeri d'Educació i Cultura, facilita una fitxa descriptiva i un breu resum de les tesis. No dóna accés al document en línia.

Universidad de La Laguna: Tesis Doctorales Defendidas

Espanya

Base de dades de tesis doctorals defensades en aquesta universitat de Tenerife que té una Facultat de Ciències de la Informació.

Universidad Técnica de Oruro - Carrera de Comunicación: Banco de Tesis

Bolívia

Banc de tesis doctorals de la carrera de comunicació social impartida a la Facultat de Jurídiques, Polítiques i Socials de la UTO.